Възстановяване на шофьорски права – чл. 157


Необходими документи за включване в нов шофьорски курс

  • Заповед за изземване на свидетелството за правоуправление (печат и дата – най- малко 6 месеца от отнемането)
  • Удостоверението за психологическа годност.
  • представят и справка (от МВР) за съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността.
  • Медицинско свидетелство.
  • Копие от лична карта
  • Копие от свидетелство на минимум основно образование

>Продължителност на обучението – 36 учебни часа

Ако водачът е имал повече категории, за всяка една от тях се провежда отделен курс и изпит.

Чл.157 и чл. 158 от ЗДП