Възстановяване на отнети контролни точки
.


Максималният размер на контролните точки, отразени в контролния талон на водача е 39.
Контролни точки се отнемат след връчване на наказателно постановление.

Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение:
Водачите на МПС имат право да възстановяват веднъж годишно не повече от 13 точки (1/3 от лимита). За целта трябва да преминат курс, в рамките на шест учебни часа. Получения в края на курса документ се представя в Дирекция „Пътна полиция“, по място на отчет, следствие на което, на водача се възстановяват 13 точки. Допълнителното обучение включва:  въпроси свързани с измененията в Закон за движения по пътищата.

Възстановяване на отнетите точки по служебен ред за пълна дисциплинираност:
Възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред се прилага след като са изминали две години от последното нарушение, за което на водача са били отнети контролни точки. Той трябва да отиде в КАТ по място на отчет и да попълни заявление за пълно възстановяване, като преди това заплати всички глоби.